วันครู อำเภอแหลมสิงห์ ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 ผู้บริหารแหละคณะครูโรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ได้ร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอแหลมสิงห์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม โดยมีกำหนดการดังนี้ พิธีสงฆ์ พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ รางวัลครูจิตอาสา ,รางวัลครูดีในดวงใจ ,รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ,รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ,โรงเรียนดี และครูดีไม่มีอบายมุข

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *