โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร)

  • Timezone UTC+7
  • Speaker
  • Address

Latest Message: 10 months, 3 weeks ago
  • L : สวัสดีครับ
  • guest_8608 : สนใจศึกษาดูงานสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับ
  • L : ส่งรายละเอียดมาทาง contact@watnongchim.ac.th หรือโทร 039 444 036 ครับ

Best Practice

โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเพื่อเผยแพร่ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก” โดยมี...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...

 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2566

16 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ได้นำนักเรียนร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา...

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

9 ธันวาคม พ.ศ.2565 คณะครูโรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมนำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่...

ศึกษาดูงานโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2

รับข่าวสารจากทางโรงเรียน