โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สร้างความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจ ระหว่างองค์กรได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยช่วงเช้ามีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนในแต่ละระดับชั้น มอบรางวัล และร่วมจับฉลากมอบของขวัญคณะครูและนักเรียน ณ ลานกิจกรรมและหอประชุมโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *