แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

16 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ได้นำนักเรียนร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนวัดทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *