ประเมินโครงการ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ”

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม เข้ารับการประเมินการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *