สพฐ. ติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 นางสาวราตรี ศรีโย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับนายสุวิชย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและสื่อสารการเรียนด้านเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะประเมินติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายจุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โครงการโรงเรียนคุณภาพ และนายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมคณะ เพื่อรับการประเมินติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองชิ่ม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *