โรงเรียนวัดหนองชิ่มเปิดเรียนรูปแบบ On-Site 2565

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) เปิดเรียนรูปแบบ On-Site ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดของกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *