ประชุมผู้ปกครอง การขอเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On Site

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การขอเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On Site เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของผู้อำนวยการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง  ร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *