ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทั้ง 2 โรงเรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *