ประชุมวางแผนการเปิดเรียนรูปแบบ “On-Site 2565”

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564) โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตัวแทนผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site ในวันที่ 10 มกราคม 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *