โรงเรียนวัดหนองชิ่ม ร่วมจัดกิจกรรม”วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล”

เนื่องด้วยวันนี้ (9 ธันวาคม พ.ศ.2564) เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) จึงได้จัดกิจกรรม “ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” โดยมีนางสาวราตรี ศรีโย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองชิ่มนำกล่าว เพื่อร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *