โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดอำเภอแหลมสิงห์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดอำเภอแหลมสิงห์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำ ข้อตกลงในการพัฒนางานหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ PA

โดยมี นายธนพล นาเลาห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด นางกาญจนา นิยมนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองชิ่ม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *