ร่วมกันปลูกต้นไม้.. ในโอกาส “วันรักต้นไม้โลก”

วันนี้ (18 ตุลาคม พ.ศ.2564) คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหนองชิ่ม

(รัตนวิทยาคาร) ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้แห่งชาติ เพื่อเป็นการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดภาวะโลกร้อนให้ต้นไม้เหล่านั้นได้เจริญเติบโตแข็งแรงเป็นร่มเงา และเป็นพื้นที่สีเขียวที่แข็งแรงให้กับประเทศต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *