นักเรียนโรงเรียนวัดหนองชิ่ม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2

วันนี้ (19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) นักเรียนโรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลแหลมสิงห์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *